Cursus Alfabetisering Eindhoven

Kent u iemand in Eindhoven die in zijn of haar land van herkomst niet heeft leren lezen en schrijven? Analfabetisme belemmert veel mensen in hun dagelijks leven. Totaal inburgering heeft hiervoor in Eindhoven de cursus alfabetisering.

In deze situatie kan het soms ontzettend lastig zijn met werken, het invullen van belangrijke papieren, reizen en het helpen van (klein)kinderen met hun huiswerk. Hoe fijn zou het zijn als zij de Nederlandse taal leren? Mensen die wel kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, maar niet het Nederlandse alfabet  (van A tot en met Z) noemen we anders-alfabeten. Ook zij kunnen zich bij totaal inburgering Eindhoven inschrijven voor de cursus alfabetisering. In deze cursus leert men Nederlands lezen en schrijven, spreken en luisteren.

Methode

Voor migranten die analfabeet zijn en het Nederlands ook niet kunnen spreken en/of verstaan gebruiken wij een specifieke methode. De methode die totaal inburgering hanteert is “7/43”. Deze methode gaat ervan uit dat cursisten pas kunnen lezen en schrijven als ze eerst een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. 7/43 is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven en gaat uit van 7 thema’s. De schijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze woorden passen binnen de 7 thema’s.

Stap voor stap gaat de Nederlandse taal voor anderstaligen steeds meer leven en kunnen ze zich makkelijker uitdrukken in woord en geschrift. Wanneer men het lezen en schrijven grotendeels onder de knie heeft kan men vervolgens doorstromen van de cursus alfabetisering naar de cursus inburgering. Hier zal men worden voorbereid op het inburgeringsexamen.

Schrijf u in of meld u aan voor een persoonlijk advies.

Deel deze pagina:
Direct een afspraak maken of meer informatie.
Design and development by Modern Times Media