Inburgeringscursus

Inburgeringscursus bij Totaal Inburgering

U bent vanuit het buitenland in Nederland komen wonen en op zoek naar een nieuw leven. Úw leven. Aansluiting kunnen vinden, kunnen meedoen, begint volgens Totaal Inburgering bij het begrijpen van de cultuur en het spreken van de taal. Bij Totaal Inburgering komt u op een school waar u zich thuis kunt voelen en de beste begeleiding krijgt in de zoektocht naar uw nieuwe leven. Bij Totaal Inburgering werken docenten die veel ervaring hebben met mensen zoals u en die precies weten hoe ze u daarin het beste kunnen ondersteunen.

Methode Taalcompleet

Bij het leren van de Nederlandse taal hanteert totaal inburgering de methode “TaalCompleet”.

TaalCompleet is een methode, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod. U werkt aan uw studievaardigheden, waardoor u weet waar u op moet letten tijdens het inburgeringsexamen. De methode is uitermate geschikt voor leren in de klassikale lessen, in kleine groepjes of individueel. Daarnaast zijn er online opdrachten, waardoor er ook zelfstandig thuis gewerkt kan worden; uw computer geeft meteen feedback.

Duur van uw inburgeringscursus

Bij Totaal Inburgering wordt de duur van uw inburgeringscursus vastgesteld aan de hand van de resultaten bij uw intakegesprek. Totaal Inburgering biedt trajecten aan van 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maanden, waarin u 2 of 3 dagdelen les per week krijgt. Uit ervaring weet totaal inburgering dat de meeste mensen voor hun examen slagen als zij kiezen voor een cursusduur van 12 maanden, waarbij zij 2 dagdelen per week les krijgen.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

Als u volgens de wet vanaf 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent of als u wilt naturaliseren en u bent na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, bent u ook verplicht om de module Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt te volgen. Deze module zit in ons aanbod bij Inburgeringscursussen en ook bij de NT2 Staatsexamencursussen.

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. ONA wordt in 12 dagdelen van 3 uur gegeven. U moet een portfolio maken, dit bestaat uit het invullen van 8 resultaatkaarten, 2 vacatures, een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae. Het portfolio wordt naar DUO gestuurd. DUO kijkt of u de resultaatkaarten goed heeft ingevuld. U krijgt dan een schriftelijke uitnodiging van DUO om het examen te doen. Tijdens dit examen moet u kunnen vertellen over de door u ingevulde resultaatkaarten, het is dus een mondeling examen.

Wilt u weten of het onderdeel ONA voor u verplicht is? Kijk dan op de pagina “Meer over ONA

Schrijf u in of meld u aan voor een persoonlijk advies.

Deel deze pagina:
Direct een afspraak maken of meer informatie.
Design and development by Modern Times Media