Slagingspercentage

25 januari 2017

Het marktsysteem voor inburgeren is niet succesvol. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat dinsdag (24 januari 2016) is verschenen.

Bij totaal inburgering zijn wij voorstander van openheid en transparantie en gaan daarom graag wat verder in op 2 stellingen die momenteel veelgehoord worden in de Nederlandse media:

“In het rapport ‘Inburgering – de eerste resultaten van de Wet inburgering 2013’ staat dat het slagingspercentage van de asielzoekers die halverwege 2016 hun examen gehaald moesten hebben, 33 procent is”.

Dit percentage is weliswaar gestegen van 33 naar 49 procent, maar is natuurlijk nog steeds behoorlijk laag. Gelukkig kunnen wij bij totaal inburgering melden dat ons slagingspercentage (cijfers die zeer binnenkort door Blik op Werk zullen worden gepubliceerd) daar fors boven ligt. Over geheel 2016 gezien slaagde liefst 72 procent van onze cursisten namelijk voor het inburgeringsexamen!

“Het probleem is dat juist nieuwkomers die de taal nog niet spreken nauwelijks in staat blijken zelf hun weg te vinden in de wirwar van cursussen, constateert de Rekenkamer”.

Bij totaal inburgering zijn wij ons terdege bewust van de taalbarrière waar mensen tegenaan kunnen lopen. Het is ook om deze reden dat de website niet alleen in het Nederlands te benaderen is, maar ook in de talen Engels en Arabisch. Dit met het doel om onduidelijkheden bij cursisten én nieuwkomers zoveel mogelijk weg te nemen.

Onze Engelstalige website: http://www.totaalinburgering.nl/en
Onze Arabische website: http://www.totaalinburgering.nl/ar

Het mag duidelijk zijn dat we er nog lang niet zijn! Maar bij totaal inburgering werken wij elke dag met ziel en zaligheid samen in een enthousiast team om de dromen van heel veel mensen te verwezenlijken. Wij zijn er van overtuigd dat wij dit, door de kracht van samenwerken, voor elkaar gaan krijgen!

Deel deze pagina:
Direct een afspraak maken of meer informatie.
Design and development by Modern Times Media