Veelgestelde Vragen

 • Waarom inburgeren?

  Inburgeren is belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen. Het is van belang dat iedereen op de hoogte is hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Als je Nederlands spreekt kun je makkelijker contacten leggen, een goede baan regelen en zelf je zaken regelen.

  Verblijfstatus en inburgeren

  Iedereen met een verblijfsvergunning zal uiteindelijk moeten inburgeren. Dit is namelijk een van de voorwaarden om permanent in Nederland te kunnen blijven. Inburgeren is mogelijk door het doen van het inburgeringsexamen. Hiervoor dient men binnen 3 jaar geslaagd te zijn. Dit staat in de Wet Inburgering. Meer over de procedure kunt u vinden op www.inburgeren.nl Doet iemand geen inburgeringsexamen dan loopt diegene het risico dat diegene zijn/haar verblijfsvergunning kwijtraakt.

  DUO is hierin de handhavende instantie. DUO is daarnaast verantwoordelijk voor de examens en de leningen die voor de inburgeringscursussen worden verstrekt.

 • Waar kan ik inburgeren? lestijden, locaties, startmogelijkheden

  De scholen van Totaal Inburgering bevinden zich verspreid over Nederland. Wilt u weten of er een vestiging bij u in de buurt zit? Kijk dan op onze locatiepagina

  Lestijden
  De lestijden verschillen per locatie en liggen tussen 09.00 en 21.30 uur. De lessen voor alfabetisering, inburgering en staatsexamen NT2 worden per dagdeel (ochtend, middag, avond) gegeven. Niet op alle locaties wordt alle dagdelen lesgegeven of is er beschikbaarheid in de klas.

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden op de locatie van uw keuze, dan kunt u contact met ons opnemen en een intake inplannen. Één van onze medewerkers zal u dan met plezier uitleggen wat de mogelijkheden zijn.

  Startmogelijkheden
  In eerste instantie worden de volgende mogelijkheden tijdens een intakegesprek met u besproken;

  – Op welk niveau u zult beginnen n.a.v. de toets;
  – Welke dagdelen u echt niet beschikbaar bent;
  – Het advies met betrekking tot de lengte van het te doorlopen traject.

  Nadat dit in een contract is vastgelegd, door u ondertekend en door ons retour ontvangen, kunnen wij u in een klas indelen. Over het algemeen kunt u instromen in een bestaande klas. U krijgt hierover een brief met de datum en tijd van de eerste lesdag. Bovendien krijgt u het lesmateriaal voor aanvang van de eerste lesdag thuisgestuurd. Mocht er niet direct plaats zijn in een bestaande klas, dan komt u op een wachtlijst te staan. Hiervan krijgt u dan bericht. Zodra er een plek beschikbaar is, kunt u direct starten met de klas.

  Gemiddeld kunt u binnen 3 weken na het intakegesprek beginnen met uw lessen.

 • Wie leert mij Nederlands?

  Onze docenten zijn geselecteerd op ervaring en dienen NT2 gecertificeerd te zijn of hier mee bezig te zijn. Bovendien werkt men met de beproefde basismethodiek zoals ontwikkeld specifiek voor Totaal Inburgering. Meer hierover kunt u lezen bij werkwijze.

  Onze docenten weten wat het inburgeringsexamen en staatsexamen NT2 inhoudt en zijn erop getraind de cursisten klaar te stomen voor dit examen. Zij bieden ondersteuning bij het leren, zorgen voor een veilige en prettige lesomgeving. Zij stimuleren de cursisten om vertrouwen op te bouwen en goed aan de slag te gaan.

 • Aanbod cursussen

  De Nederlandse inburgeringscursussen die Totaal Inburgering aanbiedt zijn gericht op Nederlands voor anderstaligen. (Nederlands als tweede taal – NT2) in Nederland.

  Totaal Inburgering: alfabetisering, inburgering en staatsexamen NT2
  Trajecten voor anderstaligen (NT2) die gevolgd kunnen worden in Nederland zijn alfabetisering, inburgering, staatsexamen NT2 (op B1 en B2 niveau). Deze lessen zijn klassikaal en worden altijd in het Nederlands gegeven.

   

 • Klassen en leermethode

  Er zitten maximaal 15 cursisten in een klas. Voor alfabetisering is dit zelfs maximaal 12 deelnemers.
  Cursisten die alfabetisering volgen zitten niet bij mensen in de klas die staatsexamen doen.

  Wel zitten er cursisten in 1 klas van verschillende niveaus (tot op een bepaalde hoogte) ; hierdoor kan men elkaar helpen en stimuleren. Daarnaast heeft iedereen ook opdrachten op zijn of haar eigen niveau.
  Voor elk traject (alfabetisering, inburgering, staatsexamen NT2) hebben we een andere lesmethode. Alleen cursisten met dezelfde lesmethode komen bij elkaar in de klas.

  leermethode
  De basismethodiek die Totaal Inburgering gebruikt heeft als uitgangspunten activatie, motivatie en vertrouwen bieden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De cursist in een veilige en betrouwbare omgeving laten oefenen en uitproberen.

 • Welke examenonderdelen zijn er?

  Er zijn 6 verschillende examenonderdelen. Kijk op www.inburgeren.nl om te weten welke onderdelen u dient te halen.

  Taal:
  -Spreekvaardigheid
  -Luistervaardigheid
  -Leesvaardigheid
  -Schrijfvaardigheid

  Kennis van de Nederlandse samenleving:
  -Kennis van de Nederlandse maatschappij
  -Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

 • ONA

  Er zijn 2 manieren om examen ONA te doen

  1. Digitaal Portfolio én 64 uur ONA-les bij Totaal Inburgering

  U maakt een digitaal portfolio. In Mijn Inburgering stuurt u uw portfolio digitaal op naar DUO. DUO kijkt uw portfolio na. Is uw portfolio goedgekeurd? En kunt u laten zien dat u 64 uur ONA-les heeft gevolgd bij Totaal Inburgering? Dan bent u geslaagd voor het ONA-examen.

  1. Portfolio én een eindgesprek

  U maakt een portfolio. U stuurt uw portfolio op naar DUO. DUO kijkt uw portfolio na. Is uw portfolio goedgekeurd? U kunt dan het eindgesprek doen. Slaagt u voor het eindgesprek? U bent dan geslaagd voor het ONA-examen.

  Wilt u het examen doen met het portfolio en 64 uur ONA-les? Dat kan alleen als u het portfolio digitaal verstuurt in Mijn Inburgering.

  Controle

  U moet het portfolio zelf invullen. U mag niet overschrijven van iemand anders. DUO kijkt of in uw portfolio hetzelfde staat als bij iemand anders. Dit heet ‘plagiaat’. Dan keurt DUO uw portfolio af. U moet dan uw portfolio opnieuw indienen. U moet het examen ook opnieuw betalen.

 • Kosten

  De kosten hangen af van de duur van de cursus en het aantal lessen. Tijdens een intakegesprek worden de mogelijkheden met u besproken.

 • Waar kan ik lenen?

  Een lening kunt u aanvragen bij DUO. Indien u wilt kunnen wij u helpen bij de aanvraag aan DUO.

 • Wat is DUO?

  DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Namens de overheid handhaaft zij de Wet Inburgering. Bovendien verstrekt zij leningen voor inburgeringscursussen en is zij verantwoordelijk voor het afnemen van de inburgerings- en staatsexamens NT2

 • Facturen betalen

  Als u een DUO-lening heeft kunt u online onze facturen voor de inburgeringscursus betalen. Om online een factuur volgt u onderstaande stappen.

  1 Log in bij ‘Mijn Inburgering’ via inburgeren.nl
  2 U vindt de factuur in het menu onder ‘Mijn facturen’.
  3 Kies ‘accepteren’ voor betaling vanuit de DUO lening.
  4 Wanneer u daarna op ‘akkoord’ klikt, wordt de factuur geaccepteerd.
  5 Indien u de factuur niet vanuit de DUO lening wil betalen, klikt u op ‘weigeren’ in plaats van ‘accepteren’ en vult u daarna de reden van weigering in.

 • Urenverklaring

  Een urenverklaring kunt u ontvangen door hier een formulier te downloaden.

  Vul uw persoonlijke gegevens op het formulier in en stuur deze op naar:

  Totaal Inburgering
  T.a.v. afdeling Backoffice
  Hamerstraat 24
  1021 JW Amsterdam

 • Contact

  Heeft u een vraag? Of wilt u graag een intakegesprek bij ons inplannen? Dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

  Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten? Volg ons dan op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram.

  Voor contact met één van onze eigen vestigingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

   

Vragen over Duo

 • Wat is DUO?

  DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Namens de overheid handhaaft zij de Wet Inburgering. Bovendien verstrekt zij leningen voor inburgeringscursussen en is zij verantwoordelijk voor het afnemen van de inburgerings- en staatsexamens NT2

 • Lening aanvragen bij DUO

  Inburgeren kost geld. U moet de cursus en het examen betalen. U kunt bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen.

  Lenen bij DUO kan alléén als u een cursus volgt bij een goedgekeurde school. Een lijst vindt u op de site Blik op Werk.

  Tijdens een intakegesprek kunnen wij helpen met het aanvragen van een DUO lening. Na het indienen van de aanvraag kan het 6-8 weken duren voordat er antwoord komt.

  Wilt u zelf de aanvraag doen? Kijk dan op www.inburgeren.nl

 • Mijn Inburgering

  Regel het met DUO
  Uw inburgering regelen? Regel het op internet door in te loggen of met een formulier. Lees de folders en informatie over naturalisatie en het examenreglement.

 • DUO - Korte samenvatting in verschillende talen

  DUO heeft op de site korte samenvattingen in verschillende talen met betrekking tot inburgering.
  Voor meer informatie, kijkt u op http://en.inburgeren.nl/footer/various-languages.jsp

 • DUO Formulieren

  Alle formulieren van DUO zoals aanvraag van een lening, urenverklaring, vrijstelling of ontheffing aanvragen, zijn allemaal te downloaden via https://www.inburgeren.nl

 • DUO Folders

  Alle DUO folders zijn te downloaden van de site via https://www.inburgeren.nl

 • Naturalisatie

  Wilt u Nederlander worden? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen. Het diploma Staatsexamen NT2 mag ook. Op de site van de IND staat meer over naturalisatie. U kunt de IND ook bellen. Het telefoonnummer is 088 043 04 30.

 • DUO Examenreglement

  In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag.
  Voor alle instructies zie https://www.inburgeren.nl/examen-doen

 • Urenverklaring voor DUO

  Vraag met dit formulier advies aan over uw aantoonbaar geleverde inspanningen. Dit betekent dat het u niet lukt om in te burgeren. Dit advies kunt u gebruiken voor uw aanvraag naturalisatie of verblijfsvergunning bij de IND. Stuur dit formulier eerst naar totaal inburgering. Deze stuurt de aanvraag door naar DUO.

 • Kinderopvang

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? En doet u een inburgeringscursus of NT2-cursus op een school die op de website Blik op Werk staat? Dan kunt u misschien geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen bij de Belastingdienst.

 • Contact met DUO

  Hebt u een vraag aan DUO? Dan kunt u bellen, een brief sturen of het contactformulier invullen.

  Telefoon: (050) 599 96 00

  Adres:
  DUO
  Servicecentrum Inburgering
  Postbus 764
  9700 AT Groningen

  Contactformulier: https://www.inburgeren.nl

Design and development by Modern Times Media