Leermethode

Totaal Inburgering heeft een leermethode ontwikkeld als fundament voor haar werkzaamheden: de Totaal Inburgering Basismethodiek.

Basismethodiek

De basis leermethode gaat er van uit dat een klant, om hem mee te laten doen aan activiteiten die tot zijn mogelijkheden behoren, zelf in beweging moet komen. Niets doen leidt tot een neerwaartse spiraal die negatieve effecten heeft op het zelfbeeld en de eigenwaarde. Door actief te worden ervaart de klant weer dat hij succes heeft en krijgt hij vertrouwen in eigen kunnen.

Motivatie en activatie

De Totaal Inburgering basis leermethode brengt mensen in beweging en draagt bij aan het zelfvertrouwen en het vermogen tot zelfsturing. De positieve werking van deze basis leermethode berust op twee universele menselijke eigenschappen. De eerste is dat iemand pas in actie komt als hij verwacht dat het hem een positief resultaat oplevert. Deze motivatie is een belangrijke factor, aangezien dit een van de meest bepalende voorwaarden is voor participatie/het vinden van werk.

Vertrouwen

De tweede eigenschap is dat iemand pas iets gaat doen als hij verwacht dat hij het ook kan. Vertrouwen in eigen kunnen blijkt doorslaggevend te zijn voor succesvol handelen. De coaching in het traject mag niet te sturend zijn: de klant moet zoveel mogelijk zelfsturend worden. Het vergroten van het zelforganiserende vermogen van de klant is zeer essentieel. Om zelfvertrouwen en zelfsturing op te bouwen zijn succeservaringen noodzakelijk.

Deel deze pagina:
Direct een afspraak maken of meer informatie.
Design and development by Modern Times Media